Produktinformation:

På Skaelskoervinhandel.dk kan du læse om varens væsentlige egenskaber Hvis du ønsker  yderligere oplysninger eller hvis du har spørgsmål så skriv en mail til Skaelskoervinhandel.dk via info@skaelskoervinhandel.dk

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – og ofte fra dag til dag. Du vil som køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Skælskør Vinhandel accepterer ordren. Alle priser er inkl. moms.

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på Skaelskoervinhandel.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Skaelskoervinhandel.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Skaelskoervinhandel.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og Skaelskoervinhandel.dk er først indgået, når Skaelskoervinhandel.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som kun du og PBS kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Skaelskoervinhandel.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:

Ved køb af frisk frugt og grønt gælder følgende: Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til Skaelskoervinhandel.dk senest dagen efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ved køb af kolonialvarer og nonfood gælder følgende: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Skaelskoervinhandel.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmemsider igennem links. Disse hjememsider er uden for Skaelskoervinhandel.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Skaelskoervinhandel.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Skælskør Vinhandels egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Skaelskoervinhandel.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Skaelskoervinhandel.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Levering 

Bestilte varer kan tidligst leveres 2 hverdage efter at vi har modtaget din betaling.
NB ! Kun varer til levering i Danmark kan bestilles på disse sider.

Fortrydelsesret

Meddeler køber Skaelskoervinhandel.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Skaelskoervinhandel.dk det modtagne beløb.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som “forsigtigpakke” med Post Danmark.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Skælskør Vinhandel betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Hjemmesiden www.Skaelskoervinhandel.dk drives af firmaet:

Skælskør Vinhandel  CVR nr: 20749636

TELEFON 58194062, Algade 6-8 – 4230 Skælskør

Forbehold for ændringer:

Skælskørvinhandel.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Links:

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk